Lokalita

Informácia o stavebnom pozemku za účelom realizácie developerských projektov.

Spoločnosť TELINK spol. s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš, je vlastníkom pozemku v Liptovskom Mikuláši, mestská časť Palúdzka o výmere 24 932 m2.

Dnes na pozemku je uskutočnené územné rozhodnutie, kde priemyselná zóna sa zmenila na obytnú zónu. Na pozemku bol pripravovaný developerský projekt na 230 bytových jednotiek, pričom bolo uskutočnené územné rozhodnutie na obytnú zónu Palúdzka Sever. Územné rozhodnutie stratilo platnosť a to z dôvodu premlčacej doby. Napriek tomu disponujeme vyjadrením všetkých inštitúcií potrebných na vydanie územného rozhodnutia.

Na pozemku sú ešte umiestnené priemyselné stavby, na ktoré máme platné stavebné povolenie na búracie práce.

Špecifikácia pozemku

 • Výmera 24 932 m2
 • Dostupnosť inžinierskych sietí,
  • prípojka na vodu sa nachádza priamo na pozemku
  • prípojka na plyn sa nachádza na pozemku
  • prípojka na elektrickú energiu na pozemku
  • prípojka na kanalizáciu, vedľa pozemku
 • Prístupové komunikácie, dve prístupové komunikácie k pozemku
 • Charakteristika. Pozemok sa nachádza vedľa obytnej zóny v mestskej časti Liptovského Mikuláša v Palúdzke. Z jednej strany je lemovaný bytovou výstavbou a rodinnými domami, z druhej strany riekou Váh a športovým areálom futbalového klubu FC34 Palúdzka a tenisovými kurtmi. O 500 m ďalej sa rieka Váh vlieva do Liptovskej Mary. Pozemok slúžil v minulosti ako priemyselný areál Kožiarskych závodov, kde sa vyrábal perličkový glej.