Lokalita

Pozemok sa nachádza v krajnej časti mesta na Priemyselnej ulici. Lokalita je charakteristická tým, že tvorí súčasť priemyselnej zóny, kde má sídlo väčší počet podnikateľských subjektov. Pozemok je určený na priemyselnú výstavbu. Výhodou lokality je dobrý prístup motorovými vozidlami. Prístup na pozemok je zabezpečený.

Špecifikácia pozemku

Parcela číslo7124/1
Výmera pozemku8 176 m2